sera Ca-Test (calcium-Test)

Deze test bepaalt het calciumgehalte uitermate nauwkeurig in stappen van 20 mg/l.

Voor ca. 7.500 mg calcium. Bij een te lage Ca-waarde sera marin COMPONENT 1 Ca toedienen. Bij verhoogde waarden helpt het, wanneer een deel van het water ververst wordt.