sera SiO3-Test (silicaat-Test)

Silicaat (SiO3) bevordert de groei van kiezelalgen in het zee- en zoetwateraquarium.

Met de sera silicaat-Test kan het silicaatgehalte zeker en eenvoudig worden bepaald. Een silicaatgehalte boven 1 mg/l dient met sera marin silicate clear (zoet- en zeewater) gebonden te worden.